June 23, 2024

SSL Error คืออะไร เราจะ แก้ปัญหา SSL Error ได้อย่างไร ?

จากบทความที่กล่าวมาในบทความแรก คือการไปขอ SSL หรือโปรโตคอลที่เขียนว่า HTTPS พร้อมด้วยรูปกุญแจสีเขียวๆ อยู่ด้านหน้าที่อยู่ของเว็บไซต์นั้น ก่อนที่จะได้มันมานั้นทางผู้พัฒนาเว็บไซต์ หรือ เจ้าของเว็บไซต์ จะต้องไปขอสิ่งที่เรียกว่า ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) และแน่นอนว่า ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ตัวนี้ก็เหมือนเอกสารทางราชการทั่วๆ ไป นั่นคือมีวันออกใบอนุญาต (Issued Date) และ วันหมดอายุ (Expired Date) ของ ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีอายุอยู่ที่ …