June 23, 2024

Hologram (โฮโลแกรม) จาก บราเดอร์ คืออะไร ?

Hologram by Brother

สินค้า บราเดอร์  บริษัทผู้ผลิตสินค้าอิเล็คทรอนิกส์ ชั้นนำของโลก จากประเทศญี่ปุ่น ยักษ์ใหญ่ด้านการผลิตคิดค้นเครื่องปริ้นเตอร์ มัลติฟังก์ชั่นปริ้นเตอร์ เครื่องพิมพ์ฉลาก (Label Printers) เครื่องพิมพ์ดีด หรือแม้แต่เครื่องแฟกซ์ (โทรสาร) ทั่วโลก เปิดตัวเทคโนโลยี ที่มีชื่อว่า “โฮโลแกรม” ซึ่งเป็นเทคโนโลยี ที่ใช้ตรวจสอบความถูกต้อง ว่าเป็นสินค้าแท้ และมีการรับประกันแบบ 100% หรือไม่ ถือเป็นวิธีการตรวจสอบสินค้าใหม่ล่าสุด ซึ่งได้เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2013 ที่ผ่านมา ลูกค้าสามารถตรวจสอบฉลากโฮโลแกรมสัญลักษณ์ดังกล่าว (ดังรูปประกอบด้านบน) ผ่านระบบออนไลน์หรือสมาร์ทโฟนก่อนตัดสินใจซื้อ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าดังกล่าวเป็นวัสดุการพิมพ์ของแท้ มีคุณภาพถูกต้องตามมาตรฐานของบราเดอร์ ซึ่งเครื่องหมายดังกล่าวจะติดอยู่บนบรรจุภัณฑ์ของวัสดุการพิมพ์ต่างๆ ของบราเดอร์ ซึ่งได้แก่ หมึกพิมพ์ (Ink Cartridges) โทนเนอร์ (Toner) หรือแม้แต่ ตลับแม่พิมพ์ (Drum)

เทคโนโลยี Hologram จากบราเดอร์

บราเดอร์ได้พัฒนาเทคโนโลยี Hologram “โฮโลแกรม” ซึ่งถือเป็นบริษัทด้านไอที ที่มาเน้นย้ำ และใช้มาตรการที่บราเดอร์ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะช่วยให้ลูกค้ามีความมั่นใจว่าเป็นสินค้าแท้มีคุณภาพและมาตรฐานจากบราเดอร์ก่อนตัดสินใจซื้อ ซึ่งที่ผ่านมาเมื่อลูกค้าไปซื้อสินค้าปลอมและเกิดปัญหาในเรื่องของคุณภาพสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบราเดอร์  และทำให้อายุการใช้งานของเครื่องบราเดอร์ สั้นลง โดยที่ผู้ซื้อไม่ทราบว่าสินค้าดังกล่าวเป็นของปลอมหรือสินค้าลอกเลียนแบบ

สำหรับวิธีการตรวจสอบว่าสินค้าใดคือสินค้าแท้ ถูกลิขสิทธิ์ ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบ ออนไลน์ที่ทันสมัย โดยสัญลักษณ์รับประกันของบราเดอร์จะประกอบด้วย ฉลากโฮโลแกรมถูกติดไว้ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบโดยการสแกนรหัส (Data Matrix Code) ผ่านทางสมาร์ทโฟน หรืออีกวิธีหนึ่งคือการกรอกเลขรหัสสินค้า (ID Number) ผ่านทางเว็บไซต์ www.brother.com/id/ นอกจากนี้ หากลูกค้าพบสินค้า ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ทางบราเดอร์ยังเปิดโอกาสให้ลูกค้า สามารถแจ้งไป ยังบราเดอร์ได้ง่ายๆ ด้วยเช่นกัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการติดต่อสื่อสารสองทาง ระหว่างองค์กร หน่วยงานเจ้าของผลิตภัณฑ์กับลูกค้า ที่ดีนั่นเอง